Prelucrarea datelor cu caracter personal


Toate datele personale trimise către DeltaOffice.RO, nu vor fi comunicate către terțe persoane fără acordul dvs. prealabil și vor fi prelucrate în conformitate cu legislația în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal. Beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor dumneavoastră, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a va adresa justiției.

 

Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale și să solicitați ștergerea lor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, prin e-mail, la adresa deltaoffice.store@gmail.com sau la telefon (0745) 116 434. Puteți solicita oricând modificarea, actualizarea sau ștergerea din baza noastră de date a informațiile cu caracter personal care vă privesc. Datele furnizate sunt prelucrate în scopul derulării contractului comercial și nu părăsesc teritoriul național al României. Prin lansarea comenzii cumpărătorul este de accord cu prelucrarea datelor cu caracter persona.Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în calitate de autoritate publică centrală autonomă cu competență generală în domeniul protecției datelor personale, reprezintă garantul respectării drepturilor fundamentale la viaţă privată și la protecţia datelor personale, statuate cu precădere de art. 7 și 8 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, de art. 16 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene și de art. 8 din Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și libertăților fundamentale.

Pentru mai multe informații vă rugăm să consultați LEGISLAȚIA INTERNĂ și LEGISLAȚIA EUROPEANĂ cu privire la protecția datelor cu caracter personal.

 


© 2019 UNIGRAPHIX PRO SRL | R.C.:  J13/3612/2017 | CIF: RO38438785

Toate drepturile rezervate